Selasa, 9 April 2013

Kisah Hidup Imam At-TarmiziImam Tarmizi adalah salah seorang daripada enam ulama Hadits terkemuka yang mengarang Kitab Hadits yang dikenali dengan nama Sunan Sittah (Sunan yang enam). Nama sebenar Imam Tarmizi diambil sesuai tempat tinggal kelahirannya, Termez, sebuah kota kecil yang terletak di Utara sebatang sungai utama di Uzbeskitan, Sungai Amudariya. Jaraknya dari Bukhara, tempat lahir Imam Bukhari, hanya lebih kurang 400 Km.
Lahir pada bulan Zulhijjah tahun 209 Hijrah, yaitu kira-kira 15 tahun setelah kelahiran Imam Bukhari dan tiga tahun setelah kelahiran Imam Muslim yang lahir di dearah Naisabur, di timur laut Iran. Beliau mempelajari Ilmu Hadits ketika berumur 20 tahun sesudah mempelajari lain-lain ilmu agama pada Ulama- ulama terkenal di dearahnya.
Kecenderungannya kepada ilmu Hadits bermula setelah membaca karangan Imam Syafi’i yang menerangkan cara mengambilan dalil dari Hadits dan mengunakannya sebagai hujah untuk memutuskan hukum-hukum yang perlu kepada ijtihad ulama. Beliau telah mengembara untuk menuntut ilmu ke Iraq, Hijaz, negeri-negeri lain di khurasan dan juga di mana saja diketahuinya terdapat ulama-ulama Hadits.
Diberitakan, beliau masih menulis walaupun usianya sudah begitu lanjut. Beliau wafat pada malam Senin, 13 Rajab tahun 279 Hijrah ketika berusia 70 tahun dan dimakamkan di kota Termez tempat kelahirannya. Walaupun semasa hidup beliau banyak merantau untuk mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama terutamanya ilmu Hadits.
Apa Kata Ulama-Ulama Tentang Imam At-Tarmizi
“Manfaat yang ku terima darimu (At Tarmizi) jauh lebih besar dari yang engkau terima dariku” – Imam Bukhari (Guru Imam Tarmizi)
“At tarmizi tergolong dalam mereka yang mencatat,mengarang,menghafal menulis dan mengkaji” – Ibnu Hibban
“At Termizi merupakan satu contoh teladan dari daya penghafalannya” – Ibnu Saad Al Idris
“Setelah meninggalkan Al Bukhari, tiada siapapun di Khurasan yang menyamai At Tarmizi dari segi ilmu pengetahuan, daya ingatan, warak dan zuhudnya” – Al Hakim
“Imam At Tarmizi telah diterima oleh semua orang.Ia terkenal dengan sifat amanah, kaya dengan ilmu dan berwibawa” – Abu Ya’Li Al Khalili


Blog : PENDIDIKAN

Tiada ulasan:

Catat Ulasan