Rabu, 31 Julai 2013

Doa Ramadhan Hari Kedua Puluh Dua
  • "Ya Allah, bukakan bagiku pintu kelebihan dan turunkan bagiku keberkatan Mu. Berilah kepadaku untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan keredaan Mu dan tempatkan aku dalam syurga Mu yang luas, wahai penjawab doa orang dalam kesempitan."

  Selasa, 30 Julai 2013

  Doa Ramadhan Hari Kedua Puluh Satu
   • "Ya Allah, berilah aku petunjuk untuk mendapat keredaan Mu. Janganlah engkau biarkan syaitan menguasai diriku. Jadikan syurga tempat tinggal dan berehat bagiku, wahai pelaksana keperluan orang meminta."

   Isnin, 29 Julai 2013

   Doa Ramadhan Hari Kedua Puluh

   “Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini lebih bisa menikmati berkat-berkat-Mu dan mudahkanlah jalan-ku untuk mendapat kebaikan-kebaikannya. Jangan Engkau haramkan aku untuk menerima kebaikan-kebaikannya. Wahai Pemberi Petunjuk kepada jalan yang terang”. Aamiin

   Ahad, 28 Julai 2013

   Menuntut Ilmu

   Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,
   طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلىَ كُلِّ مَسْلَمٍ
   ”Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah nomor 224 dengan sanad shahih).
   Imam Ahmad rahimahullah berkata,
   يَجِبُ أَنْ يَطْلَبَ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَقُوْمُ بِهِ دِيْنَهُ
   ”Seorang wajib menuntut ilmu yang bisa  membuat dirinya mampu menegakkan agama.”  [Al Furu’ 1/525].
   Maka merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari berbagai hal keagamaan yang wajib dia lakukan, misalnya yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan muamalah. Semua itu tidak lain dikarenakan seorang pada dasarnya tidak mengetahui hakikat keimanan sehingga ia perlu meniti tangga ilmu untuk mengetahuinya. Allah ta’ala  berfirman,
   مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ  نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
   ”Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Quran itu dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengannya siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami.” (Asy Syuura: 52).

   Doa Ramadhan Hari Kesembilan Belas

   "Ya Allah, penuhkan bahagian ku dengan keberkatan dan mudahkan bagi ku menuju ke arah kebaikan. Jangan kau jauhkan aku daripada ketenteraman kebaikan, wahai pemberi petunjuk kepada kebenaran."

   Sabtu, 27 Julai 2013

   Adzan (Syiah-Shia).flv

   Berapa ketentuan zakat fithri

   Berapa ketentuan zakat fithri dan bolehkah mengeluarkan dalam bentuk nilai benda tersebut (Uang) ?
   Jawab:
   Syaikh Masyhur Hasan Salman خفظه الله menjawab :
   Mayoritas ulama berpendapat tentang wajibnya mengeluarkan zakat fithri dalam bentuk makanan, bahkan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya zakat [fithri] adalah makanan  orang-orang miskin”. Oleh karena itu tidak disyariatkan membayar zakat fithri dalam bentuk nilai kecuali pendapat Imam Abu Hanifah.
   Yang benar menurutku adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu tidak sah membayar zakat  dalam bentuk nilai uang, kecuali dalam dua hal, yaitu:
   Pertama: Jika orang yang mengeluarkan zakat membayarkan uangnya kepada seseorang  yang diwakilkan, dan kelak orang tersebut yang membeli makanan untuk dibayar zakat
   Kedua: Jika tidak punya waktu lagi untuk membayar dengan bentuk makanan, dan harus dibayarkan kepada fakir miskin yang ada dihadapannya, misalnya dia baru teringat ketika sholat ied akan dimulai, jika tidak dibayar dalam bentuk uang maka dia tidak melaksanakan kewajiban zakat, maka pada kondisi yang begitu darurat ini diperbolehkan membayar dengan uang.
   Adapun  ukurannya, yaitu makanan pokok suatu daerah yang dapat disimpan lama seukuran satu sha (empat mud/ kedua telapak tangan).adapun  jenis makanan al-burru (gandum) menurut Ibn Khuzaimah dibolehkan dengan setengah Sha‘.
   Dalam membayar zakat fithri ini diperbolehkan melebihkan timbangan dari yang ditentukan dan ini tidak termasuk bid’ah. Sebab kelebihan termasuk hal-hal yang diperbolehkan dan tidak menyatu sebagaimana yang di tahqiq oleh Ibn Rajab. Satu Sho bukan wazn tetapi kail sebanyak empat mud, satu mud yaitu ukuran telapak tangan seorang lelaki dewasa yang pertegahan (tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Pent).[]
   Disalin dari Tanya Jawab bersama Masyaikh Markaz Imam Albani pertanyaan ke-11 yang eBooknya dari AbuSalma.
   Sumber : soaldanjawab.wordpress.com

   Doa Ramadhan Hari Kelapan Belas    • "Ya Allah, sedarkan aku untuk mencari keberkatan. Terangkan hati ku secerah cahaya dan bimbinglah aku serta anggota ku untuk mengikuti segala ajaran Mu, dengan cahaya Mu wahai penerang hati orang yang bijak."

    Jumlah Ayat al-Qur’an = 6236 Ayat

    Jumlah Ayat al-Qur’an = 6236 Ayat

    JUMLAH AYAT AL-QUR’AN
    NO
    NAMA SURAH
    JUMLAH AYAT
    1
    Al-Faatihah
    7
    2
    Al-Baqarah
    286
    3
    Ali ‘Imran
    200
    4
    An-Nisaa’
    176
    5
    Al-Maa`idah
    120
    6
    Al-An’am
    165
    7
    Al-A’raaf
    206
    8
    Al-Anfaal
    75
    9
    At-Taubah
    129
    10
    Yunus
    109
    11
    Huud
    123
    12
    Yusuf
    111
    13
    Ar-Ra’d
    43
    14
    Ibrahim
    52
    15
    Al-Hijr
    99
    16
    An-Nahl
    128
    17
    Al-Israa’
    111
    18
    Al-Kahfi
    110
    19
    Maryam
    98
    20
    Thaahaa
    135
    21
    Al-Anbiyaa’
    112
    22
    Al-Hajj
    78
    23
    Al-Mu’minuun
    118
    24
    An-Nuur
    64
    25
    Al-Furqaan
    77
    26
    Asy-Syu’araa’
    227
    27
    An-Naml
    93
    28
    Al-Qashash
    88
    29
    Al-’Ankabuut
    69
    30
    Ar-Ruum
    60
    31
    Luqman
    34
    32
    As-Sajdah
    30
    33
    Al-Ahzab
    73
    34
    Saba’
    54
    35
    Faathir
    45
    36
    Yaasiin
    83
    37
    Ash-Shaaffat
    182
    38
    Shaad
    88
    39
    Az-Zumar
    75
    40
    Al-Mu’min
    85
    41
    Fushshilat
    54
    42
    Asy-Syuura
    53
    43
    Az-Zukhruf
    89
    44
    Ad-Dukhaan
    59
    45
    Al-Jaatsiyah
    37
    46
    Al-Ahqaaf
    35
    47
    Muhammad
    38
    48
    Al-Fath
    29
    49
    Al-Hujuraat
    18
    50
    Qaaf
    45
    51
    Adz-Dzariyaat
    60
    52
    Ath-Thuur
    49
    53
    An-Najm
    62
    54
    Al-Qamar
    55
    55
    Ar-Rahmaan
    78
    56
    Al-Waaqi’ah
    96
    57
    Al-Hadiid
    29
    58
    Al-Mujaadilah
    22
    59
    Al-Hasyr
    24
    60
    Al-Mumtahanah
    13
    61
    Ash-Shaff
    14
    62
    Al-Jumu’ah
    11
    63
    Al-Munaafiquun
    11
    64
    At-Taghaabun
    18
    65
    Ath-Thalaaq
    12
    66
    At-Tahriim
    12
    67
    Al-Mulk
    30
    68
    Al-Qalam
    52
    69
    Al-Haaqqah
    52
    70
    Al-Ma’aarij
    44
    71
    Nuh
    28
    72
    Al-Jin
    28
    73
    Al-Muzzammil
    20
    74
    Al-Muddatstsir
    56
    75
    Al-Qiyaamah
    40
    76
    Al-Insaan
    31
    77
    Al-Mursalaat
    50
    78
    An-Naba’
    40
    79
    An-Nazi’at
    46
    80
    ‘Abasa
    42
    81
    At-Takwiir
    29
    82
    Al-Infithaar
    19
    83
    Al-Muthaffifiin
    36
    84
    Al-Insyiqaaq
    25
    85
    Al-Buruuj
    22
    86
    Ath-Thaariq
    17
    87
    Al-A’laa
    19
    88
    Al-Ghaasyiyah
    26
    89
    Al-Fajr
    30
    90
    Al-Balad
    20
    91
    Asy-Syams
    15
    92
    Al-Lail
    21
    93
    Adh-Dhuhaa
    11
    94
    Alam Nasyrah
    8
    95
    At-Tiin
    8
    96
    Al-’Alaq
    19
    97
    Al-Qadr
    5
    98
    Al-Bayyinah
    8
    99
    Al-Zalzalah
    8
    100
    Al-’Aadiyaat
    11
    101
    Al-Qaari’ah
    11
    102
    At-Takaatsur
    8
    103
    Al-’Ashr
    3
    104
    Al-Humazah
    9
    105
    Al-Fiil
    5
    106
    Quraisy
    4
    107
    Al-Maa’uun
    7
    108
    Al-Kautsar
    3
    109
    Al-Kaafiruun
    6
    110
    An-Nashr
    3
    111
    Al-Lahab
    5
    112
    Al-Ikhlash
    4
    113
    Al-Falaq
    5
    114
    An-Naas
    6
    JUMLAH
    6236
    Catatan:
    1. Jumlah ayat al-Qur’an yang populer 6666 ayat adalah tidak benar
    2. Jumlah ayat al-Qur’an ini bisa dicek langsung pada al-Qur’an cetakan Indonesia dan cetakan Madinah [biasanya diberikan gratis oleh Kerajaan Saudi bagi para Jama'ah Haji yang akan pulang]
    3. Berhati-hatilah dengan Agama kita, sedapat mungkin ambillah dari sumber pertama (al-Qur’an, Sunnah dan Atsar Sahabat)
    4. Bagi para pengajar dan para pecinta blogging mari sampaikan hal ini kepada masyarakat…