Ahad, 25 Mac 2012

Hikmah Kejadian Syarak

"Sesungguhnya tujuan ibadah adalah mematuhi ketetapan Allah SWT dan menggapai keriddhaan-Nya. Yang mendorong lahirnya ibadah adalah perintah Allah SWT , dan hasilnya mencapai keridhaan tersebut. Adapun buah dan faedah ibadah itu sendiri bersifat ukhrawi. Akan tetapi , tidak menutup kemungkinan adanya faedah ibadah yang bersifat duniawi , dengan syarat faedah duniawi tersebut bukanlah tujuan utama dan tidak menjadi dasar penegakan ibadah tertentu. Olehnya itu , faedah-faedah yang lahir dengan sendirinya di dunia tidak menyalahi keikhlasan beribadah, tetapi ia diposisikan sebagai motivator dan penarjih kelayakan ibadah tersebut untuk dilaksanakan bagi masyarakat awam. Jika faedah-faedah duniawi itu telah menjadi sebab utama penegak ibadah, wirid , dan zikir , maka sesungguhnyaia telah merusak hakikat ibadah-ibadah itu sendiri , bahkan wirid , sebagai salah satu contoh, yang punya pelbagai keistimewaan menjadi mandul tidak membuahkan hasit." 

Selasa, 6 Mac 2012

Kehidupan

Kehidupan terbaik adalah kehidupan yang penuh bermakna di dunia ini, menjadi hamba yang taat kepada segala perintah dan menjauhi laranganNya sertai mendapat mardhatillah yakni keredhaan Allah s.w.t. Kehidupan di dunia jangan sampai melalaikan tanggungjawab kita terhadap-Nya kerana semua itu adalah ibadah.