Ahad, 25 Mac 2012

Hikmah Kejadian Syarak

"Sesungguhnya tujuan ibadah adalah mematuhi ketetapan Allah SWT dan menggapai keriddhaan-Nya. Yang mendorong lahirnya ibadah adalah perintah Allah SWT , dan hasilnya mencapai keridhaan tersebut. Adapun buah dan faedah ibadah itu sendiri bersifat ukhrawi. Akan tetapi , tidak menutup kemungkinan adanya faedah ibadah yang bersifat duniawi , dengan syarat faedah duniawi tersebut bukanlah tujuan utama dan tidak menjadi dasar penegakan ibadah tertentu. Olehnya itu , faedah-faedah yang lahir dengan sendirinya di dunia tidak menyalahi keikhlasan beribadah, tetapi ia diposisikan sebagai motivator dan penarjih kelayakan ibadah tersebut untuk dilaksanakan bagi masyarakat awam. Jika faedah-faedah duniawi itu telah menjadi sebab utama penegak ibadah, wirid , dan zikir , maka sesungguhnyaia telah merusak hakikat ibadah-ibadah itu sendiri , bahkan wirid , sebagai salah satu contoh, yang punya pelbagai keistimewaan menjadi mandul tidak membuahkan hasit." 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan