Selasa, 22 Januari 2013

Bab : Kisah Imam al-Bukhari

Al-Imam al-Bukhari sangat terkenal kecerdasannya dan kekuatan hafalannya. Beliau pernah berkata, “Saya hafal seratus ribu hadis sahih, dan saya juga hafal dua ratus ribu hadis yang tidak sahih.”
Beliaujuga pernah berkata berkata, “Setiap hadis yang saya hafal, pasti dapat saya sebutkan sanad (rangkaian perawi-perawi)-nya”.

Beliau juga pernah ditanya oleh Muhamad bin Abu Hatim al-Warraaq, “Apakah kamu hafal sanad dan matan setiap hadis yang kamu masukkan ke dalam kitab yang kamu susun (maksudnya: kitab Sahih Bukhari)?”
Beliau menjawab, “Semua hadis yang saya masukkan ke dalam kitab yang saya susun itu sedikit pun tidak ada yang samar bagi saya.”

Sumber : Mencari Kebahagian Hidup

Tiada ulasan:

Catat Ulasan